Публикации

Показват се публикации от 2018

Дейности на Общността

1. Декември 2018г. по покана на Заселник от Екоселище "Богика" - Велко се включи в акция по засаждане на дръвчета в мястото им край Ихтиман ;2. Активно участваме в организираните в София срещи-асамблеи за формиране на работни групи, свързани с обединяване и подпомагане дейностите на съществуващите и бъдещите Живи места в България;3. Участваме в модерирането на форум за Живите места в България !4. В същия форум участваме с предложения за функционалностите на бъдеща обединителна електронна Платформа за нуждите на Живите места в България !