Покана към заинтересовани

Новосформиращо се сдружение търси съдружници за изграждане на Еко селище.

Ако искате да създадем Общност близо до природата за нас и бъдещото поколение в среда защитена от Консуматорската пропаганда на сегашния забързан свят - свържете се с нас на novatazora@gmail.com

При събиране на 12 души сериозни кандидати ще организираме разяснителна среща.

Тази покана се отнася за хора, които нямат склонности, свързани с хазарт и употреба на канабис (упойващи вещества), под каквато и да е форма.
В нашата общност всички хора ще са трудолюбиви и взаимно подпомагащи се!  Приемането и напускането на членове в нея се допуска след съгласуване между Общността и конкретния човек. Подлежи на допълнително уточняване.

Ще отглеждаме собствената си храна с помощта на плодородната земя, ще развиваме занаяти, алтернативно образование, природна медицина, личностно израстване.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Нашите намерения са:

Въпросник за кандидат членове на Общността

Дейности на Общността